کد خبر: 87887

جلسه این هفته شورای شهرکرمان درحالی برگزار شد که قرار بود درخصوص بحث بودجه ومصوبات کمیسیون ها صحبت شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر،  منصور ایرانمنش مسئول کمیسیون خدمات شهری شورا با اشاره به نبود پارکینگ در نقاط پرتردد شهر از شهردار کرمان خواست فکری برای اختصاص زمین بکند تا با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی بتوان پارکینگ های طبقاتی در نقاطی مانند میدان آزادی ،چهار راه سمیه و راستای خیابان شریعتی به عنوان پرترددترین خیابان شهر ایجاد کرد.

وی اظهارداشت: موضوع پارکینگ های طبقاتی در شورای چهارم وپنجم نیزبارها مطرح شد ولی ازسوی شهرداری ها اقدام عاجلی دراین خصوص انجام نشد.

هرچند که شهردار کرمان درپاسخ به این سوال وجود پارکینگ بزرگ درمجتمع صاروج پارس که در دست ساخت است، مجتمع وکیل وسیتی سنتر شهرکرمان را مثال زده وآنرا کافی دانست.

ماه بانومعصوم زاده دیگرعضوشورای شهرکرمان  ومسئول کمیسیون بهداشت نیزبا اشاره به موضوع پارکینگ ضرورت ایجاد پارکینگ طبق مصوبه شورای شهر وبا استاندارد ومتراژ قانونی مطرح شده را عنوان کرد.

وی گفت:شهرداری کرمان دربودجه امسال حداقل موضوع ایجاد پارکینگ طبقاتی درنقاط مورد نیاز شهر را مطرح کند تا در بودجه طرح مهمی برای بحث وجود داشته باشد.

وی سپس با اشاره به مسئله بودجه شهرکرمان از درخواست شهرداری کرمان برای افزایش عوارض اصناف در بودجه امسال به عنوان راهکاری نادرست نام برد واظهارداشت:درحالی که 50درصد کاهش درآمد واخراج نیرو درصنف های مختلف را شاهد هستیم ونیزیک چهارم جمعیت شهرکرمان را واحدهای صنفی وافراد مرتبط با آنها تشکیل می دهند ونیز مشکلات اقتصادی سر راه مردم ، افزایش چندبرابری عوارض صنف درست نیست.

وی بیان کرد:درسال گذشته در کرمان 2400لغوپروانه کسب داشتیم ،ما نباید صرفا مشکلات مالی شهرداری را ببینیم ودراین قضیه به ضربه بزرگی که به مردم وارد می شود بیشتر فکر کنیم.

خدادادی عضو شورای شهر وسخنگوی شورا اعلام کردعوارض صنف زیاد نشده وبلکه متعادل شده وحتی دربرخی اصناف کمتر شده است.

که برخی اعضا با تعجب خواستارمشخص کردن اصنافی که عوارض پرداختی شان کمتر شده،شدند که پاسخ درستی از وی شنیده نشد!

فرشاد رئیس شورای شهرکرمان نیزبه موضوع پارکینگ درمجتمع های صاورج پارس ،وکیل اشاره کرد وگفت: با10تا15میلیارد نمی توان پارکینگ ساخت ،شهرداری کرمان پارکینگ های زیادی در دست ساخت دارد که باید از همان ها استفاده کرد.

وی درآمد شهرداری کرمان را نسبت به دیگر شهرهای کشور درشرایط بهتری دانست وگفت: باید به گونه ای قضیه عوارض صنفی را فرهنگ سازی کنیم که هر صاحب صنفی خود عوارض را عادلانه محاسبه کند وبپردازد.

فرشاد تصریح کرد: عوارض کسب باید متناسب با فضای کسب وکار ومحل کسب وقابل احصا باشد.

وی افزود: کارهای انجام شده در شهر اگر کارشناسی شده وقانونمند باشند از دوره ای به دوره بعدی شورای شهرادامه می یابد نه اینکه مانند برخی کارهای بدون پشتوانه کارشناسی با تغییرشورا پروژه های تعریف شده نیز نیمه کاره یا اجرا نشده رها می شود.

اما عالم زاده شهردار کرمان نیز با انتقاد از دیدگاههای برخی اعضا در خصوص پارکینگ ساختن گفت: تلاش شهرداری در درجه اول توجه به حمل ونقل عمومی وسپس مسئله پارکینگ ها در سطح شهراست.

وی بیان داشت:باید بخش خصوصی را برای فعالیت درساخت پارکینگ تشویق کرده واز ضوابط سرمایه گذاری این بخش وتوان مضاعفی که می تواند در اختیارشهرداری باشد استفاده بهینه کرد.

وی افزود: سال گذشته از25هزار واحد صنفی شهرکرمان تنها 1میلیارد و500میلیون تومان عوارض دریافت شد که سرانه هر واحد 60هزارتومان به شکل میانگین می شود که رقم متعادلی نیست.

عالم زاده اظهارکرد:ساعتها کار کارشناسی واستفاده از تجربیات دیگر شهرها دراین حوزه ما را به این نتیجه رساند که باید عوارض صنفی متعادل شود واگر قرار است 60هزارتومان تبدیل به 65هزارتومان به ازای میانگین هرواحد بشود محترمانه تر آن است که عوارض را رایگان کنیم.

وی تصریح کرد: ما در بسیاری موارد با 10درصد شرایط کاری شهرداری های هم رده خودمان در کشور، کار می کنیم.

شهردار کرمان با انتقاد از اقدامات شهرداری و شوراهای شهرگذشته گفت: گاها اتفاقی در گذشته رخ داده یا برنامه ای تعریف شده که امروز شهرداری تبعات آن را می پردازد.

همچنین ارجمند کرمانی مسئول کمیسیون معماری شورای شهرنیز با اشاره به سفر به اصفهان برخی اعضای شورای شهر برای بررسی بازآفرینی شهری گفت: باید از تجربیاتی مانند کارهای انجام شده در میدان امام علی و نقش جهان اصفهان الگو برداری شود.

وی سپس خواستار تشکیل شهرداری بافت تاریخی کرمان شد وگفت: این مصوبه ایجاد 5منطقه شهری در شورا وجود دارد وبهتر است هرچه سریعترشهرداربافت تاریخی نیز معرفی شود تا دراین زمینه سامان دهی انجام شود.

این جلسه شورا درخصوص مسائل مختلفی بحث شد و معصوم زاده از صحبت با رئیس بهزیستی استان ولزوم آموزش کودکان از مهدکودک برای ترویج تغذیه سالم خبر داد که با رفتار عجیب شهردار وبرخی اعضای شورای شهر بحث لفظی بین معصوم زاده وشهردار کرمان جدی شد ومعصوم زاده خطاب به شهردارگفت: اینجا شورای شهرکرمان است نه صرفا شورای شهرداری! وشهردار کرمان نیزاعلام کرد هرمسئله ای در شورا مصوبه بگیرد باید توسط شهرداری قابل اجراباشد.

این جلسه شورا بهرامی نائب رئیس شورا ومشرفی عضو شوراغایب بودند که عدم حضورشان محسوس بود.

باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/