کد خبر: 89210

رئیس اورژانس کرمان گفت: در سطح استان کرمان ۶ نفر دچار مصدومیت ناشی از حوادث چهارشنبه پایان سال شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر ، صابری اظهار کرد: یک مصدوم دچار سوختگی سطحی در انگشتان دست شده که پس از اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان شفا کرمان ترخیص شده است.یک مصدوم هم دچار سوختگی درجه ۳ (۸ درصد) در ناحیه دست و پا شده که پس از اقدامات اولیه در مرکز درمانی ریگان، جهت تکمیل اقدامات درمانی به بیمارستان پاستور بم منتقل شده است.

رئیس اورژانس کرمان عنوان کرد: یک مصدوم دچار سوختگی درجه ۳ (۱۷ درصد) در ناحیه  هر ۲ دست، پا و صورت شده که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک جهت تکمیل مراقبت‌های درمانی به بیمارستان شفا کرمان منتقل شده و یک مصدوم با سوختگی جزئی درجه ۲ که دچار آسیب از ناحیه سر و گردن شده که پس از اقدامات درمانی از بیمارستان شفا کرمان ترخیص شده است.

وی تصریح کرد: یک مصدوم دچارسوختگی سطحی درجه ۳ از ناحیه پاشنه پا شده که پس از اقدامات درمانی از بیمارستان شفا کرمان ترخیص شده است.

صابری خاطرنشان کرد: یک مصدوم با سوختگی درجه ۳ (به میزان ۲۰ درصد ) دچار آسیب از ناحیه دست، سر و گردن شده که پس از اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان علی‌بن ابیطالب(ع) رفسنجان جهت تکمیل مراقبت‌های درمانی به بیمارستان شفا کرمان منتقل شد.