کد خبر: 9034

دست اندرکاران نظام سلامت کشور معتقدند، یکی از دلایل ناکامی وزارت بهداشت در برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر، حمایت افراد صاحب نفوذ از چهره های معروفی است که زیرمیزی می گیرند ولی با آنها برخورد نمی شود.

موضوع دریافت زیرمیزی در حوزه سلامت با حضور دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر سیدسجاد رضوی مدیرکل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت و همچنین تماس تلفنی با دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت با بیان این مطلب که ۲ تا ۵ درصد از جامعه پزشکی به نوعی زیرمیزی می گیرند، اظهارداشت: به نظر می رسد این اتفاق در جراحی بیشتر نمود دارد.

رضوی از تهیه پرونده تعزیراتی برای پزشکان متخلف و جریمه آنها خبر داد و گفت: درست است که متولی حوزه سلامت، وزارت بهداشت است. اما سازمانهای دیگری هم در بروز این قبیل مشکلات دخیل هستند که می توان به سازمانهای بیمه گر اشاره کرد.

وی افزود: اگر بیمه های ما قوی باشند و مدافع حقوق بیمار در بخشهای دولتی و خصوصی باشند، نیازی به گرفتن زیرمیزی نیست.

رضوی با اشاره به نقش اصلی بیمه ها در حمایت از پزشکان و مردم، تاکید کرد: آنچه می تواند باعث ایجاد انگیزه در پزشکان شود، حمایت از آنهاست. زیرا، خیلی ها نمی دانند که یک پزشک در منطقه محروم کشور کمتر از یک میلیون حقوق می گیرد. در حالی که نگهبان همان بیمارستانی که آن پزشک آنجا مشغول خدمت است، درآمدش بیشتر از پزشک است.

در ادامه دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر تلاش بی وقفه پزشکان ایران برای خدمت به مردم و بیماران، گفت: روزانه ۸ هزار بیمار با تعرفه دولتی توسط ۷۰۰ پزشک در بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه خدمات دریافت می کنند و اثری از زیرمیزی نیست.

وی با بیان این مطلب که پزشکان زیرمیزی بگیر زیاده طلب هستند، افزود: حضور در بیمارستانها و بررسی پرونده های بیماران، باعث می شود که نظارت بیشتری بر روند فعالیت پزشکان داشته باشیم.

ابوالقاسمی با انتقاد از عواملی که از قدرت خودشان در مسیر برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر استفاده می کنند، گفت: به نظر می رسد که جریمه ۱۶ هزار تومانی برای پزشک متخلف، نمی تواند عامل بازدارنده باشد. ما معتقدیم که باید حق بیمار به او پس داده شود و برخورد با پزشک متخلف نیز شدیدتر باشد.

در ادامه دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تایید این موضوع که بعضی افراد صاحب نفوذ در این موضوع اعمال فشار می کنند، تاکید کرد: این افراد، با نفوذی که دارند، اجازه نمی دهند با آن دسته از پزشکان زیرمیزی بگیر که معروف نیز هستند، برخورد شود.

وی با بیان این مطلب که دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای دولتی با انتقال بیمار به بخش خصوصی اتفاق می افتد، افزود: در شهرهایی که بیمارستان خصوصی وجود ندارد، پزشک دولتی پولش را در مطب از بیمار می گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه دا: برای اینکه بهانه ای در برخورد با این قبیل پزشکان متخلف باقی نماند، تشدید مجازاتها را مورد بررسی قرار داده ایم و بعد از اینکه موضوع بررسی بودجه کل کشور به پایان رسید، این موضوع در قالب طرح یک فوریتی به صحن مجلس می آید.