کد خبر: 9123

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: مطمئن هستیم مراکز مشاوره تا حداقل ۳۰ درصد در کاهش آمار طلاق در کشور مؤثرند و قطعا در جهت شناخت واقعی تر و جدی تر جوانان برای ازدواج با یکدیگر حرکت خواهند کرد.

مسعود امینی گفت: یکی از مشکلاتی که ما در حوزه ازدواج داریم این است که سمن های تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده نداریم و اگر هم داریم کیفیت قابل قبولی ندارند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ازدواج در جامعه ما نبود مراکز مشاوره و یا جدی نگرفتن مراکز مشاوره و فراگیر نبودن آن در سطح کشور است و هم اکنون آمادگی آن را داریم تا در دورترین نقاط کشور اگر متقاضی وجود داشته باشد این مراکز راه اندازی شود.

مدیر دفتر تعالی ازدواج وزارت ورزش تصریح کرد: مطمئن هستیم این مراکز تا حداقل ۳۰ درصد در کاهش آمار طلاق در کشور مؤثر خواهند بود و قطعا در جهت شناخت واقعی تر و جدی تر جوانان برای ازدواج با یکدیگر حرکت خواهند کرد.

امینی خاطرنشان ساخت: یکی از نکات دیگر از این است که خانم ها در جامعه ما علی رغم اینکه هیچ منعی وجود ندارد نمی توانند به خواستگاری بروند اما علی القاعده این سامانه باعث می شود که خانم ها و خانواده های آبرودار با اعتماد به این سامانه ثبت نام کنند و قدرت انتخاب داشته باشند و این مراکز مشاوره هم انجام وظیفه می کنند.

وی تصریح کرد: در جلسه ای که با رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره کشور داشتیم این موضوع مطرح شد که پس از انجام کار کارشناسی به این نتیجه رسیدیم کمترین مشکل را در سطح مراکز ۲۰ گانه مشاوره خانواده و ازدواج سازمان ملی جوانان سابق داشتیم، کمترین شکایات صورت گرفته و پرکارترین مراکز بودند که یکی از دلایل آن توجه به نکات علمی، دقیق و سلامت اجتماعی اشخاص بوده است.