کد خبر: 9522

در ۷ ماه گذشته

وزارت نیرو اعلام کرد: استان های سیستان و بلوچستان، سمنان و خراسان جنوبی ۳ استان کم بارش و گیلان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد نیز ۳ استان پربارش کشور در سال آبی جاری است.

وزارت نیرو اعلام کرد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون پس از سیستان و بلوچستان و سمنان، استان خراسان جنوبی با ۱۱۸ میلیمتر بارندگی در رتبه بعدی استان های کم بارش کشور قرار گرفته است. با این حال، حجم بارش های استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۶۰۷ میلیمتر ثبت شده است.

میزان بارش استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۹ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله یک درصد افزایش نشان می دهد. پس از این استان، گیلان با ۵۹۷ میلیمتر و کهگیلویه و بویراحمد با ۵۸۲ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های پربارش کشور گزارش شده اند، میزان بارش استان گیلان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۹ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون در استان سمنان ۱۱۲ میلیمتر بارندگی صورت گرفته که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی پیش از آن ۲۴ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۵ درصد افزایش یافته است.