کد خبر: 86267

کارخانه پتروشیمی فجر کرمان با پیگیری های رزم حسینی استاندار و زاهدی نماینده مردم کرمان و راور با اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال در دست اجرا می باشد.

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس  شورای اسلامی در مصاحبه با کرمان خبر اظهار داشت: در جلسه ای که به اتفاق آقای رزم حسینی استاندارکرمان با وزیرنفت داشتیم؛ درخواست موافقت اصولی با طرح و صدور نامه الویت پتروشیمی فجرکرمان را اعلام داشتیم که زنگنه وزیر نفت با این موارد موافقت نمود.

زاهدی همچنین اعلام داشت: آمار بیکاری جوانان در استان کرمان بالا است که با اجرای این پروژه و راه اندازی صنایع جنبی پتروشیمی، جمع زیادی از جوانان مشغول به کار می شوند.

کارخانه پتروشیمی فجر کرمان با پیگیری های رزم حسینی استاندار و زاهدی نماینده مردم کرمان و راور با اعتباری بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال در دست اجرا می باشد.