کد خبر: 88732

واردات بی‌رویه بدون توجه به محصولات داخل استان، بازار مسگران کرمان را به سمت تعطیلی برده است

خطر تعطیلی بازار مسگران کرمان/ خاموشی صدای دل‌نواز چکش‌ها 

واردات بی‌رویه بدون توجه به محصولات داخل استان، بازار مسگران کرمان را به سمت تعطیلی برده است؛ در چنین اوضاع و احوالی، باید هرچه زودتر فکری به‌ حال بازار مظلوم و میراث قدیمی دیار کریمان شود