کد خبر: 11544

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد میلیون ها سال پیش، زمین بوی تخم مرغ گندیده می داده است.

دانشمندان در مطالعاتشان شواهد فسیلی از میکروب هایی را یافته اند که از دیگر میکروب ها تغذیه کرده اند. این شکل از تغذیه « هتروتروفی» نامیده می شود.

هتروتروف ها نمی توانند مواد مغذی ارگانیک خود را بسازند، بنابراین مجبورند که دیگر اشکال حیات را بخورند. این امر در تضاد با خودخوارها (گیاهان) است که می توانند غذای خود را از سنتز نور خورشید یا مواد شیمیایی غیرزنده بسازند.

محققان پیشتر تصور می کردند که ارگانیسم ها برای مدت طولانی (حدود ۳.۵ میلیارد سال) دیگر ارگانیسم ها را خورده اند.

با این حال، مطالعات جدید در دانشگاه آکسفورد توسط مارتین بریزر و تیم علمی اش، این فرایند را حدود ۱.۹ میلیارد سال پیش برآورد کرده است.

در این تحقیق محققان برای نخستین بار چگونگی رخداد این فرایند و این که چه موجوداتی از موجودات دیگر تغذیه کرده اند را شناسایی کردند.

تیم بریزر، فسیل های گونه ای باکتری به نام Gunflintia را تحلیل کردند.

قطر این فسیل ها فقط سه تا ۱۵ میکرون گزارش شد؛ این در حالی است که عرض روزنه یک سوزن یک هزار و ۲۳۰ میکرون است.

در مقایسه با دیگر فسیل های باکتریایی، به نظر می رسید، غلاف لوله یی بیرونی این باکتری ها حاوی روزنه هایی بود که نشان می داد دیگر باکتری ها از آن ها تغذیه کرده اند.

سرنخ دیگر مبنی بر این که زمین ابتدایی دنیای تغذیه باکتری ها از باکتری ها بوده، کشف شکلی از سولفید آهن بود که جایگزین بخش هایی از غلاف های Gunflintia شده بود.

سولفید آهن ماده اتلافی تعدادی از باکتری های هتروتوفی است که از سولفات تنفس می کنند.

بوی گندیده تخم مرغ در واقع، ناشی از سولفید هیدروژن (ترکیب سولفید و هیدروژن موجود در هوا) بوده است.

مطابق تحقیقات پیشین، قدمت این باکتری های کاهنده سولفات که در نهایت سولفیدها را تولید می کنند به ۳.۵ میلیارد سال پیش بازمی گردند؛ اما تحقیقات جدید نشان می دهند که فسیل های Gunflintia فقط حدود نیمی از این زمان قدمت دارند.

محققان همچنین دریافتند که خوشه های باکتری های کروی و میله یی به اندازه یک میکرون در فسیل های Gunflintia ممکن است حین مصرف میکروب های بزرگ تر از بین رفته باشند.

یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ نیز دریافت که میکروب های باستانی ممکن است رنگ ارغوانی از خود ساطع کرده باشند؛ بنابراین زمین ابتدایی ممکن است ارغوانی بوده باشد.

جزئیات این مطالعه در Proceedings of the National Academy of Sciences انتشار یافت.