کد خبر: 11656

Grammar Practice for Elementary Students به شما گرامر زبان انگلیسی را یاد می دهد.

  Grammar Practice for Elementary Students به صورت ویژه به تدریس گرامر زبان انگلیسی می پردازد و مخصوص مبتدیان و کسانی است که با زبان انگلیسی آشنایی چندانی ندارند.

لازم به ذکر است این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده و به زبان ساده انگلیسی با شیوه های نوین درسی به تشریح و تدریس گرامر در ۱۸۰ صفحه پرداخته است.

لینک دانلود