کد خبر: 15065

اگر غذا خور حسابی باشید، این طرح جدید عکاسی (توسط وسیله بت گالتون عکاس و شارلوت اومنس طراح غذا) یقینا دهان تان را آب خواهد انداخت.

این دو نفر به غذا به شیوه ای که از جاذبه می گریزد می نگرند- بریدن آن درست از میانه هر ظرفی که به طور معمول در آن یافت می شود.

آنها هنگامی به ایده گرفتن این رشته عکس ها رسیدند که برای یک کار سفارشی یک بوریتو (نوعی غذای مکزیکی) را از وسط نصف کردند تا از آن عکس بگیرند.

بریدن ظرف های استیروفومی حاوی قهوه سرد و نودل، کنسرو سوپ، و ظرف کاغذی بستنی به ما امکان نگاهی درونی را می دهد که مشکل بتوان آن را تکرار کرد. این عکس ها نمونه های از کارهای آنهاست: