کد خبر: 22135

برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) حضور داشتند.

مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی

عارف و غرضی در میان حاضرین مراسم سالگرد ارتحال امام

مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی

محمد باقر قالیباف کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری

مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی

سعید جلیلی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری

مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی

قالیباف و جلیلی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی

قالیباف و جلیلی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری