کد خبر: 24868

دنیای حیوانات نمونه ها و رفتارهای وپژه ای دارد. بعضی وقت ها وقتی پای یک نگاه درمیان باشد حتی دانستن نامشان هم مهم نیست.

European lobster

گرفتار در یک لابراتوار

Gopher

پس از سیل؛ بی لانه

alpaca

آماده شدن برای تابستان

Sichuan

رویارویی

bear paws

پای خرس ها؛ رد پای شکارچیان غیرقانونی

bull

رنگ خون؛ بوی مرگ؛ ماتادورها هنوز می کشند