کد خبر: 46901

دانشمندان دانشگاه کلمبیای انگلستان معتقدند نوعی ژن می تواند ایجاد نگرش منفی را بیش از جنبه مثبت آن برای حاملانش به همراه داشته باشد.

به گزارش افکارنیوز ، در مطالعه انجام شده ۲۰۷ شرکت کننده برای داشتن ژنی موسوم به ADRA۲B آزمایش شدند.

این مولفه پیش تر با توانایی فزاینده برای کدبندی خاطره های عاطفی مرتبط بوده است.

در این تحقیق مجموعه ۸۴ واژه در فلش های سریع به شرکت کنندگان نشان داده شد که این لغات برای برانگیختن عواطف مثبت، منفی و خنثی طراحی شده بودند.

محققان پلک زدن همراه با توجه را به عنوان آزمایش درک از واژگان در نظر گرفتند.

آن ها دریافتند افراد در شناسایی لغت های ارائه شده و فقط در کسری از ثانیه پس از لغت دیگر مشکل داشتند، اما زمانی که واژه دوم دارای اهمیت عاطفی بود، سوژه ها در درک شناسایی آن بهتر عمل کردند.

در این آزمایش تمامی شرکت کنندگان هوشیاری افزایش یافته ای را از واژگان دارای بار عاطفی در مقایسه با لغات خنثی از خود بروز دادند.

اما افراد دارای این نوع ژن بسیار بیشتر احتمال داشت تا واژگان منفی و نه لغات مثبت را درک کنند و این به مفهوم آن است که فیلتر عاطفی آن ها به سمت محرک های منفی بیشتر تنظیم شده است.

حاملان ADRA۲B به ویژه تعصبات حسی را در قالب جوانب تهدیدکننده یا منفی از جهان نشان دادند.

به گفته ربکا تاد، رهبر ارشد این مطالعه و پروفسور روانشناسی دانشگاه کلمبیا، این یافته ها نشان می دهد افراد جوانب عاطفی جهان را نسبتا از خلال عینک های ژنتیکی می نگرند و این که متغیرهای زیستی در سطح ژنتیکی می توانند نقش مهمی را در تفاوت های فردی در درک از دنیا ایفا کنند.

با این حال، تمامی سوژه های حاضر در این مطالعه دانشجویان قفقازی دانشگاه تورنتو بودند و این نمونه موردی نمی تواند مشت نمونه خروار باشد.

مطالعات پیشین نشان داده ا ند این نوع متغیر ژنتیکی در ۳۰ درصد جمعیت سفیدپوست وجود دارد و گستردگی آن می تواند در میان دیگر قومیت ها متغیر باشد.

تحقیقات بیشتری باید در خصوص میزان اثرگذاری این ژن در میان گروه های مختلف صورت گیرد.