کد خبر: 5085

همانند اثر انگشت، اثر زبان هر شخص با شخص دیگری یکسان نیست.

انسان، تنها پستانداری است که کف دستش رنگدانه ندارد.

۱. مروارید در سرکه حل می شود.
۲. در ۴۰۰۰ سال اخیر هیچ حیوان جدیدی اهلی نشده است.
۳. به طور متوسط مردم از عنکبوت بیشتر از مرگ می ترسند.
۴. جغد، تنها پرنده ای است که می تواند گردنش را تا ۲۷۰ درجه بچرخاند.
۵. خرس قطبی کم تحرک و خمیده به نظر می رسد ولی در طی تعقیب برای شکار، سرعتش روی یخ به ۲۵ مایل بر ساعت (تقریباً ۴۰ کیلومتر بر ساعت) می رسد.
۶. انسان، تنها پستانداری است که کف دستش رنگدانه ندارد.
۷. وزن دندان های یک فیل می تواند به ۹ پوند (تقریباً ۴.۵کیلوگرم) برسد.
۸. همانند اثر انگشت، اثر زبان هر شخص با شخص دیگری یکسان نیست.
۹. نوع ماده ماهی خال مخالی (Mackerel) در یک بار، می تواند ۵۰۰,۰۰۰ تخم بگذارد.