کد خبر: 51892

ناسا تصویر جدیدی از نزدیکترین همسایه خورشید منتشر کرده که با وجود نزدیکی بسیار زیاد آن، با چشم انسان قابل مشاهده نیست.

به گزارش افکارنیوز ، ستاره پروکسیما قنطورس در فاصله چهار سال نوری از زمین در صورت فلکی قنطورس قرار داشته اما در آسمان شب قابل مشاهده نیست چرا که میانگین درخشش آن زیاد نبوده و در مقایسه با ستارگان دیگر و برخورداری از جرم ۱.۸ خورشید، ستاره کوچکی محسوب می شود.

این تصویر جدید که توسط موسسه علمی تلسکوپ فضایی در بالتیمور منتشر شده، توسط دوربین سیاره ای و میدان وسیع ۲ هابل (WFPC۲) ثبت شده است.

پروکسیما قنطورس جزء یک سیستم سه ستاره ای بوده که دو عضو دیگر آن آلفا قنطورس A و B هستند.


درخشش این ستاره برخی مواقع افزایش یافته و آنرا به یک ستاره شراره دار تبدیل کرده که طی آن، فرآیندهای انتقال گرما در درون ستاره آن را مستعد تغییرات تصادفی و چشمگیر در روشنایی آن می کند.

ستاره پروکسیما قنطورس از عمر زیادی برخوردار بوده و بر اساس پیش بینی ستاره شناسان تا چهار تریلیون سال آینده در سنین میان سالی خود قرار خواهد داشت که ۳۰۰ برابر سن کنونی جهان است.