کد خبر: 5264

با جاری شدن آب در رگ های زاینده رود، این رودخانه جان دوباره ای گرفت.

با جاری شدن آب در بستر زاینده رود از ساعات اولیه صبح دیروز این رودخانه بار دیگر زنده شد و مردم دیار نصف جهان به یُمن این رویداد خوشایند به شادمانی پرداختند.


ادامه اخبار