کد خبر: 5272

شهروندان یکی از خیابان های روسیه روزانه شاهد بلعیده شدن خودروها و اتوبوس هایی هستند که در گودال های عمیق خیابان ناپدید می شوند.

در هفته های اخیر ساکنان شهر « سامارا» در جنوب شرق روسیه شاهد صحنه هایی از ایجاد گودال های عمیق در سطح شهرشان هستند که خودروها و اتوبوس ها را می بلعد و تاکنون جان یک تن را گرفته است.

مقامات شهری « سامارا» معتقدند: در پی ذوب شدن برف و یخ و رخنه آب زیاد به زیرزمین، خاک زیر شهر سست شده و به ایجاد این چاله ها منجر می شود.

گفته شده است عمق برخی از این چاله ها به قدری ژرف است که حتی قابلیت بلعیدن یک دستگاه کامیون را دارد.

ساکنان این شهر هر روز با این تصور اوقات خود را می گذرانند که زمین زیر پایشان باز می شود و آنان را می بلعد.