کد خبر: 5743

بزرگترین سبدجهان با ۲۲ متر طول، ۱۴.۹ متر عرض و ۱۲.۴ متر ارتفاع در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسید.

این سبد که ۱۳.۴ تن وزن دارد با همکاری ۵۶ زن در مدت ۴۰ روز تهیه شد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، این رکورد در ماه مه ۲۰۱۰ میلادی در عربستان سعودی بدست آمد.

ادامه اخبار