کد خبر: 5746

تعدادی آشپز مکزیکی با پخت بزرگترین نان قندی جهان عنوان این رکورد را در کتاب جهانی گینس بدست آوردند.

برای تهیه این نان قندی که ۷۲۰ متر طول داشت، ۵۰ هزار تخم مرغ و۲۹۰۰ کیلوگرم شکر استفاده شد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، این رکورد در ژانویه ۲۰۱۰ میلادی بدست آمد.