کد خبر: 67117

بسیاری از افرادی که موی سرشان به صورت سکه ای می ریزد علت آن را به بیماری قارچی نسبت می دهند اما معاون آموزشی بیمارستان پوست رازی می گوید علت این عارضه یک عامل خارجی است که استرس آن را تشدید می کند.

امیرهوشنگ احسانی در گفت وگو با فارس در پاسخ به اینکه بخش های از موهای سَرَم یک مرتبه به صورت دایره وار در حال ریزش است و چه باید بکنم؟ گفت: علت ریزش سکه ای موی سر ربطی به قارچ های پوستی ندارد بلکه بیشتر مربوط به یک عامل خارجی ناشناخته و حالت خود ایمنی بدن است.

وی افزود: این عامل خارجی سبب می شود تا تغییری در ساختار مو ایجاد شده و بدن فکر می کند که مو یک عامل اضافی و درصدد حذف آن برمی آید.

معاون آموزشی بیمارستان رازی با تأکید بر اینکه استرس اگر چه عامل اصلی این عارضه نیست اما آن را تشدید می کند.

این متخصص پوست و مو در مورد روش درمان ریزش مو گفت: بر اساس شدت اندازه و وسعت ناحیه ای که مو می ریزد پمادهای کورتون، داروهای تحریک ایمنی و تزریق کورتون در محل ریزش مو را تجویز می کنیم.

احسانی گفت: معمولاً این عارضه بین افراد ۲۰ تا ۴۰ سال شایع است البته پس از مدتی مو دوباره رشد می کند و فقط در ۵ در صد موارد عارضه ریزش سکه ای مو غیر قابل بازگشت است.