کد خبر: 72058

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: مجوز ۲۴ کانون آگهی و تبلیغاتی به سبب عدم فعالیت، از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان لغو شدند.

به گزارش کرمان خبر ؛  فرشید فلاح اظهار کرد: پروانه فعالیت 24 کانون آگهی و تبلیغاتی مشمول ماده 19 آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کشور قرار گرفت.

وی افزود: به استناد مصوبه کمیته تبلیغات استان در روز پنجشنبه 19 تیرماه جاری، پروانه 24 کانون آگهی و تبلیغاتی به سبب عدم فعالیت لغو شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان خاطرنشان کرد: طبق ماده 19 در شرایطی که دارندگان امتیاز ، پس از صدور پروانه جدید فعالیت رسمی خود را ظرف مدت شش ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد اعلام نکنند یا بعد از شروع فعالیت مجدد، به مدت یک سال از ادامه کار خودداری و فعالیتی نداشته باشند، پروانه آنان ملغی تلقی و از ادامه کارشان جلو گیری می‌شود.

اسامی 24 کانون آگهی و تبلیغاتی مشمول ماده 19

1- کانون تبلیغاتی شیرین قلم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مرتضی مدایم زاده

2- کانون تبلیغاتی افق کویر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علی صباغ مهر بخش

3- کانون تبلیغاتی جنوب شرق به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد صالح خدادادپور

4- کانون تبلیغاتی ترنج به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حکیمه خوارزمی

5- کانون تبلیغاتی چشمه نقش به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسلم ده تقی‌پور

6- کانون تبلیغاتی هنر هشتم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شهرزاد چراغی

7- کانون تبلیغاتی نگاره به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی رضا رستمی

8- کانون تبلیغاتی پارسه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی هادی عطایی

9- کانون تبلیغاتی آبی گرافیک به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی معین شیخ شعاعی

10- کانون تبلیغاتی راه آینده به مدیر مسئولی زهرا رامیار

11- کانون تبلیغاتی زیتون به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی شرفعلی پور

12- کانون تبلیغاتی اوج به صاحب امتیازی یاسر صباغ و مدیر مسئولی محسن عطایی

13- کانون تبلیغاتی مهرگان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسلم اسلامی

14- کانون تبلیغاتی بصیر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عبدالباسط محققی

15- کانون تبلیغاتی رسانه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود خالقی

16- کانون تبلیغاتی آوا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهین نامجو

17- کانون تبلیغاتی شمس به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی صاحب قدم لطفی

18- کانون تبلیغاتی ولیعصر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی غلامرضا سعید

19- کانون تبلیغاتی آرتا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آرش امامی

20- کانون تبلیغاتی اتود به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی عباسی

21- کانون تبلیغاتی راه فردا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی منصور سلطانی

22- کانون تبلیغاتی مهستان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید آسیه حسینی

23- کانون تبلیغاتی بیست به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی میلاد رنجبر

24- کانون تبلیغاتی صدرا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی نوشین خاقانی