کد خبر: 72084

مدیرکل ارشاد جنوب کرمان:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد ‌جنوب استان کرمان با بیان اینکه شرایط کسب آگهی‌های دولتی برای نشریات تغییر کرده است،گفت: براساس دستورالعمل جدید مطبوعات، از دادن آگهی به نشریاتی فاقد شرایط لازم جلوگیری می‌شود.

به گزارش کرمان خبر ، حجت‌الاسلام سیداحمد حسینی روز گذشته  در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: مطبوعات به لحاظ زمان انتشار دارای فواصل روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، شش ماه یکبار و سالنامه هستند که بر اساس قانون مطبوعات تخطی از نوبت انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه برخورد با نشریات متخلف را می‌دهد.

وی بیان کرد: براساس دستورالعمل جدید مطبوعات، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از دادن آگهی به نشریاتی که واجد شرایط لازم نباشند، پرهیز خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان، تصریح کرد: در راستای حمایت از نشریات محلی، توزیع آگهی به نشریاتی که دفتر مرکزی آن در محلی غیر از استان کرمان است در اولویت دوم خواهد بود.

حجت الاسلام حسینی اظهار کرد: شرایط کسب آگهی برمبنای دستور العمل جدید شامل شش ماه انتشار مستمر بر اساس دوره انتشار شناسنامه‌ای، رعایت دقیق گستره توزیع مصوب، انتشار نشریه حداقل در هشت صفحه و ارایه درخواست به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان است.

وی خاطرنشان کرد: پایان مردادماه امسال زمان نهایی کسب شرایط لازم برای نشریاتی است که خواستار استفاده از آگهی‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان هستند.

تسنیم