کد خبر: 72382

تحقیقات جدید نشان داده است که نوشیدن قهوه می‌تواند برای وزوز گوش مفید باشد.

بر اساس مطالعه‌ای که در مجله آمریکایی پزشکی منتشر شد، محققان دریافتند که نوشیدن قهوه ممکن است برای صدای گوش (وزوز گوش) مفید باشد.

این مطالعه نشان داد خانم‌هایی که زیاد قهوه می‌نوشند کمتر به وزوز گوش دچار می‌شوند.

وزوز گوش عبارت است از شنیدن صدایی غیر طبیعی در گوش یا درک آن در مغز در غیاب صدای خارجی؛ در این حالت صدا معمولاً به صورت زنگ است و می‌تواند به صورت موقتی یا دائمی باشد.

محققان در این تحقیقات به رابطه بین نوشیدن قهوه و وزوز گوش پی بردند؛ آنها دریافتند که خانم‌هایی که به میزان ۱۵۰ میلی گرم قهوه در روز نوشیده بودند نسبت به خانم‌هایی که از ۴۵۰ میلی‌گرم تا ۵۹۹ میل‌گرم قهوه در روز نوشیده بودند، ۱۵ درصد بیشتر مستعد وزوز گوش بودند.

دانشمندان در حال بررسی و دانستن اطلاعت بیشتر در مورد وجود ارتباط بین نوشیدن قهوه و کاهش وزوز گوش هستند.

خبرگزاری دانشجو