کد خبر: 73066

کرمان خبر

اگر زن عفت وحجاب داشته باشد ،به دنیا می ارزد واگرنه به خاک هم نمی ارزد

 امام رضا علیه السلام می فرماید:هرگاه بندگان گناهان جدیدی را به وجود آوردند که تاکنون مرتکب آن نمی شدند.خداوند بلای جدیدی به وجود آورد که تاکنون نمی شناختند.

باکمی دقت در بیماریهای ناشناخته مصداقهای آن را پیدا خواهیم کرد.

امام جعفر صادق علیه السلام :اگر زن عفت وحجاب داشته باشد ،به دنیا می ارزد واگرنه به خاک هم نمی ارزد.

قابل توجه برخی ازخانم های جامعه ما!

بوتیا