کد خبر: 73067

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان:

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان گفت: در حال حاضر کاهش بار ترافیک شهری در دستور کار شورای اسلامی شهر کرمان است و در این راستا پرو‌ژه‌های مختلفی تعریف شده است.

کرمان خبر/کمال جوانمرد، اظهار کرد: در حال حاضر  احداث فاز دوم بلوار کوثر کرمان به طول 3 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی کاهش بار ترافیک شهری را از مهمترین اهداف احداث فاز دوم بلوار کوثر عنوان کرد و افزود: این پروژه از پل کوثر تا راه‌آهن به طول سه کیلومتر در حال احداث است که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان با تاکید بر اینکه بالغ بر1000 میلیارد ریال برای آزادسازی مسیر هزینه شده است، بیان کرد: فاز یک بلوار کوثر، به طول 15 کیلومتر از جاده‌ی کوهپایه کرمان تا خیابان مهدیه اجرا شده است.

جوانمرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کاهش بار ترافیک شهری در دستور کار شورای اسلامی شهر کرمان است و در این راستا پرو‌ژه‌های مختلفی تعریف شده است.

تسنیم