کد خبر: 73133

** چرا دشمن تا امروز نتوانسته است مویی از سر این ملت کم کند؟

رهبری انقلاب: امر به معروف و نهی از منکر ضامن بر پا داشتن همه فرایض اسلامی است

مقام معظم رهبری در دیدار با قشرهای مختلف مردم طی 29 مهرماه سال 1371 تاکید کردند: ما دشمن زیاد داریم اما چرا دشمن تا امروز نتوانسته است مویی از سر این ملت کم کند و به این کشور ضربه بزند؟ بحمدالله ایران اسلامی با قدرت و صلابت کامل در مقابله همه‌شان ایستاد و ایستاده است و این بخاطر احساس وظیفه شما و حضور و روحیه حزب‌الهی شما است. مگر می‌شود در مقابل آنها، بدون این روحیه مقاومت کرد؟! این گونه است که کشور حفظ می‌شود با امر به معروف و نهی از منکر.
 

کرمان خبر: امر به معروف و نهی از منکر در مقیاس وسیع و عمومی خود حتی از جهاد بالاتر است و اساس جهاد را این فریضه استوار می‌کند اما اینکه امر به معروف و نهی از منکر چیست و ما در مقابل آن چه وظیفه‌ای داریم در آیات و روایات به صراحت بیان شده است. 

با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و توجه ویژه به انجام فریضهامر بهمعروف و نهی از منکر از این پس در صفحه حقوقی قضایی دیدگاه‌ها و بیانات مقام معظم رهبری را در مورد این فریضه دینی مرور می‌کنیم.

رهبر فرزانه انقلاب در اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) بیان کردند که تمامی آحاد ملت مسلمان، در حفظ و حراست از احکام نورانی اسلام و گسترش و تعمیق آن در جامعه، دارای وظیفه‌ای بزرگند. 

امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارکان اساسی اسلام و ضامن برپا داشتن همه فرایض اسلامی است و باید در جامعه ما احیاء شود و هر فردی از آحاد مردم، خود را در گسترش نیکی و صلاح و برچیده شدن زشتی و گمراهی و فساد، مسئول احساس کند.   

** چرا دشمن تا امروز نتوانسته است مویی از سر این ملت کم کند؟ 

مقام معظم رهبری در دیدار با قشرهای مختلف مردم  طی 29 مهرماه سال 1371 بیان کردند: ما دشمن زیاد داریم. چرا دشمن تا امروز نتوانسته است مویی از سر این ملت کم کند و به این کشور ضربه بزند؟ بحمدالله ایران اسلامی با قدرت و صلابت کامل در مقابله همه‌شان ایستاد و ایستاده است و این بخاطر احساس وظیفه شما و حضور و روحیه حزب‌الهی شما است این‌هاست که این کشور را حفظ کرده است مگر طور دیگری می‌شود این کشور را با این همه دشمن و بدخواه که چشم طمع به منابع زیرزمینی و بازارهای آن دوخته‌اند حفظ کرد؟! 

مگر می‌شود در مقابل آنها، بدون این روحیه مقاومت کرد؟! این گونه است که کشور حفظ می‌شود با امر به معروف و نهی از منکر.

هجرت نیوز