کد خبر: 73348

کرمان خبر :

زهرا نعمتی ملی پوش طلایی تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولین از طرف بنیاد جهانی توسعه ورزش به عنوان ورزشکار نمونه جهان در سال ۲۰۱۴ انتخاب شد.

کرمان خبر / بنیاد جهانی توسعه ورزش برای اولین بار برنامه انتخاب ورزشکار برتر خود را در ماه ژوئن آغاز نمود. این برنامه به دنبال معرفی ورزشکارانی بود که توانسته اند تلاش های خود را به جامعه معرفی نمایند.

این بنیاد به دنبال آن است تا بتواند در حمایت از ورزش جوانمردانه برای جوانان در سرتاسر جهان نقش پیشگام را داشته باشد و معیارهای انتخاب خود را گزینه های زیر اعلام می نماید:

کار گروهی: اهمیت دادن به کارهای تیمی و در اختیار گذاشتن تجارب خود برای دیگران

یکپارچگی: تمام اقدامات در جهت ترویج اعتماد، احترام، و وحدت باشد.

رفتار ورزشی: اهمیت دادن به برابری از جایگاه ویژه ای در ورزش برخوردار است که همراه با متانت، اخلاق و بازی جوانمردانه است.

ظرافت در کار: تعهد به داشتن رشد سریع در رسیدن به اهداف ماموریت مشخص شده

آموزش: داشتن این عقیده که این امر تاثیر مثبتی را در بلند مدت دارد.

این بنیاد امروز با معرفی ورزشکاران مختلف از سرتاسر جهان، ۱۸ ورزشکار که عملکرد استثنایی از خود نشان داده اند را از بین ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی انتخاب نمود که زهرا نعمتی نیز در بین این ورزشکاران حضور داشت.

از میان ۱۸ ورزشکار برگزیده، ۴ ورزشکار پارالمپیکی نیز به چشم می خوردند که نعمتی یکی از آنهاست و این چهار نفر از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک به بنیاد توسعه ورزش معرفی شده اند.