کد خبر: 73349

شهداء شرمنده ایم

شنیده شده است مسئول یکی از ادارت شهرستان رفسنجان، ساحت مقدش شهدا و فرزند یکی از شهدای گرانقدر این شهرستان را مورد اهانت قرار داده است.

کرمان خبر / به دنبال اهانت مسئول یکی از ادارت شهرستان رفسنجان به ساحت مقدش شهدا و فرزند یکی از شهدای گرانقدر این شهرستان، این فرزند شهید از شدت ناراحتی و دل آزردگی برای مدتی در بیمارستان بستری شده است.

بنار بر شنیده ها این مسئول واژه زشت و سخیفی را به جای واژه شهادت بکار برده است.

این درحالی است که امام جمعه رفسنجان نیز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان به این اهانت اشاره کرد و بیان داشت: اگر قرار باشد کسی در اداره ای نباشد، فردی که هتاکی کرده نباید باشد نه آن بسیجی و یا فرزند شهید و ایثارگر و اگر بسیجی یا فرزند شهید با آن فرد خاطی برخورد بکند حق دارد و مسئول آن اداره و یا موسسه باید طرف آن بسیجی و فرزند شهید را بگیرد که متاسفانه در بعضی جاها دیده می شود که از نیروی هتاک حمایت می شود .

وی همچنین از از فرماندار شهرستان و مدیر کل آن اداره خواست تا با قاطعیت با شخص خاطی برخورد کنند.بوتیا