کد خبر: 73395

جزوات نخبگانی با موضوع «تحدید نسل و راهکارهای افزایش جمعیت»

این جزوات به خطرات کاهش جمعیت و به بررسی راهکارهای این مسئله می پردازد.

جزوه 4

 راهبردهای تبلیغی در فرهنگسازی افزایش جمعیت

نوشته : حجت الاسلام والمسلمین محسن عباسی ولدی

دانلود