کد خبر: 73414

جزوات نخبگانی با موضوع «تحدید نسل و راهکارهای افزایش جمعیت»

این جزوات به خطرات کاهش جمعیت و به بررسی راهکارهای این مسئله می پردازد.

جزوه شماره 5

مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (حفظه ا...) در خصوص تحدیدنسل وافزایش جمعیت

دانلود