کد خبر: 73476

با حکم آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، احمد قربانی به سمت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان منصوب شد.

به گزارش کرمان خبر؛ در این حکم آمده، امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرارداده و در انجام وظایف الهی بارعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.

شایان ذکر است احمد قربانی دارای 13سال سابقه فعالیت در سمت های مختلف قضایی می باشد ومسئولیت های قاضی تحقیق دادگاه عمومی کرمان، دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان  و بازپرسی شعبه ششم دادسرا را در کارنامه خود دارد.

همچنین وی پیش از این معاون دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان به مدت  حدود یک سال و نیم بوده است.