کد خبر: 74307

امکان پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در حج تمتع سال 1394 در کاروان‌ های منتخب کرمان فراهم شد و افراد واجد شرایط می توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

امکان پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در حج تمتع سال 1394 در کاروان‌های منتخب استان فراهم شد و  افراد واجد شرایط می توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در سال‌جاری نیز مانند سال‌های گذشته، متقاضیان اعزام به حج تمتع علاوه بر مراجعه‌ حضوری به کاروان‌های مجاز(در زمان مقرر)، می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به نشانی اینترنتی http://haj94.haj.ir از ظرفیت 50 درصدی ثبت‌نام هر کاروان به‌صورت غیرحضوری استفاده کرده و نسبت به انجام ثبت‌نام اولیه در کاروان محل سکونت خود مبادرت و سپس در مهلت مقرر با مراجعه به کاروان‌های مربوط و اخذ کد ره‌گیری و رسید، ثبت‌نام کنند.

دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری علی‌الحساب حج تمتع که تا تاریخ 15 اسفند 84  در یکی از شعب بانک ‌ملی ودیعه‌گذاری کرده‌اند، مشمول تشرف هستند.

دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری علی‌الحساب حج تمتع 10 میلیون ریالی، تا تاریخ فوق الذکر، می‌توانند به طور مستقیم برای ثبت‌نام، به کاروان‌ها مراجعه کنند.

آن دسته از متقاضیانی که اسناد ثبت‌نامی سال‌های 1360 و 1363 با مبالغ 180 هزار و 200هزار و 250هزار و 270هزار ریالی دارند، باید قبلاً با مراجعه به حج و زیارت استان مربوط، برای تبدیل سند خود به قبض ودیعه‌گذاری 10 میلیون ریالی و استفاده از تسهیلات مربوط اقدام و پس از دریافت قبض جدید از شعب بانک، برای ثبت‌نام اقدام کنند.

دارندگان قبض  8 میلیون ریالی مربوط به سال1377 و منتهی 31 فروردین 78 هستند، قبل از ثبت‌نام به یکی از شعب بانک ‌ملی مراجعه و با استفاده از تسهیلات مربوط  3 میلیون ریالی، نسبت به تبدیل قبض ودیعه‌گذاری خود به قبض 10 میلیون ریالی اقدام کنند.

دارندگان اسناد 8 میلیون ریالی از تاریخ یکم اردیبهشت 78 تا 29 اسفند 78  باید قبل از ثبت‌نام، به یکی از شعب بانک ‌ملی مراجعه و با احتساب سود متعلقه نسبت به تبدیل سند خود به ودیعه‌گذاری 10 میلیون ریالی اقدام کنند.

افراد واجد شرایط تشرفی که در سال‌های گذشته در کاروان پذیرش شده اما مشرف نشده‌اند،‌ (بستانکاران سازمان) باید ابتدا به حج و زیارت استان مراجعه تا وفق دستورالعمل‌های سازمان نسبت به پایدارکردن قبض ودیعه‌گذاری خود از طریق مراجعه به شعب بانک‌ ملی وفق ضوابط مربوط اقدام و سپس به مدیر کاروان برای ثبت‌نام مراجعه کنند.‌

بدیهی است این‌گونه اسناد بعد از تبدیل به قبض ودیعه‌گذاری 10میلیون ریالی جدید و ظهرنویسی آن به‌صورت مکانیزه توسط سیستم بانکی با ذکر سابقه و درج شماره‌ی قبض اولیه و ممهور کردن آن به مهر شعبه، امکان ثبت‌نام را خواهند داشت.