کد خبر: 74747

پورابراهيمي:

يک شرکت خيريه داراي يک شرکت هواپيمايي با ارزش 4 ميليارد دلار است که حتي از آن يک صفحه صورت حساب مالي وجود ندارد.

کرمان خبر/ نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه به اندازه 70 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي کشور فرار مالياتي نيز صورت مي گيرد، گفت: اين حجم عظيم فرار مالياتي به خاطر، نبود شفافيت مالي است.ب

 

محمدرضا پورابراهيمي در همايش حرفه اي جامعه حسابداران رسمي با بيان اينکه ، برخي ها از ورود به نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري ايراد مي گرفتند، افزود: با استعلامي که از شوراي نگهبان گرفته شد، قرار است همه نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري نيز مشمول شفافيت مالي باشند و اين در واقع بزرگترين خدمت و باعث اقتدار نظام است.

 

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اجراي قانون شفافيت ساختار و اطلاعات مالي شرکت ها و بنگاه هاي دولتي خبر داد و گفت: از 15 بهمن به بعد، همه شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي کشور ملزم به افشاي اطلاعات مالي خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شدند.

 

پور ابراهيمي گفت: با اين اقدام در واقع سازمان بورس مسئوليتي بسيار بزرگ برعهده مي گيرد و بايد کارگروهي جديد و تشکيلات سازماني جديدي براي خود تعريف و اجرا کند.وي با بيان اينکه هم اينک حدود 40 هزار خيريه در کشور وجود دارد که از آنها هيچ صورت مالي به صورت شفاف منتشر نشده است ، گفت: به عنوان مثال يک شرکت خيريه داراي يک شرکت هواپيمايي با ارزش 4 ميليارد دلار است که حتي از آن يک صفحه صورت حساب مالي وجود ندارد.


پور ابراهيمي با بيان اينکه 15 تا 17 درصد دارايي هاي کشور وقفي و متوسط نرخ بازدهي دارايي هاي وقفي کشور حدود يک چهارم بازده ساير سرمايه گذاري هاست، افزود: امروزه در دنيا با ايجاد صندوق هاي وقفي بر عملکرد مالي هر نوع وقفي نظارت مي شود تا علاوه بر شفافيت مالي، بازدهي بنگاه هاي وقفي بالا برود.

 

وي با بيان اينکه امروزه بزرگترين چالش اقتصادي کشور مفاسد اقتصادي است، افزود: مفاسد اقتصادي مانند موريانه پايه هاي اقتصاد سالم را خواهد خورد.

 

پورابراهيمي با بيان اينکه بايد هر چه زودتر سهام عدالت آزادسازي شود تا خود مردم مديريت آن را بر عهده بگيرند، افزود: اعضاي هيئت مديره کنوني سهام عدالت به جاي آنکه ناظر بر عملکرد مديرعامل باشند، کارمندِ مديرعامل شده اند.

 

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه حسابرسي به جز امور حاکميتي که محرمانه است ، بايد به بخش خصوصي واگذار شود از توجه ويژه مجلس به تقويت جامعه حسابداران ايران خبر داد.هجرت

ادامه اخبار