کد خبر: 74813

ادامه حمایتها از جوانترین پدر ایران

رئیس بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان گفت: هزینه های درمان علی اصغر فرزند جوان ترین پدر ایران رایگان است.

رئیس بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان اظهار داشت: در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان کمک به بیمارانی که به لحاظ مالی دچار مشکل هستند روالی طبیعی است و همواره سعی می شود با شناسایی این موارد از طریق مددکاری مشکل آنها رفع شود.

وی با اشاره به بستری شدن علی اصغر دو ماهه در این بیمارستان ادامه داد: با توجه به اینکه پدر این کودک جوان ترین پدر ایران بوده و به لحاظ مالی دچار مشکل است هزینه های درمانی وی در این بیمارستان رایگان خواهد بود.

امین فخر علت بستری شدن علی اصغر در بیمارستان را عفونت تنفسی عنوان و تصریح کرد: ابتدا این کودک در یکی دیگر از بیمارستان های شهر کرمان بستری می شود که بعد از بهبود ترخیص و به منزل منتقل می شود اما بعد از گذشت دو روز حال وی بد شده و این بار کودک در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) بستری می شود.

فخر با اشاره به اینکه علی اصغر شش روز در این بیمارستان بستری بوده و تحت مداوا قرار گرفته است، افزود: براساس گفته های دکتر رضایی فوق تخصص نوازادان که پزشک معالج وی است این بیمار فردا از بیمارستان مرخص می شود.

وی در خصوص مشکل قلبی علی اصغر نیز گفت: این تشخیص در بیمارستان دیگری داده شده بود که بعد از بررسی پزشکان ما این مورد رد شد و تنها مشکل وی عفونت ریوی است که با معالجات صورت گرفته رو به بهبود بوده و در حال حاضر از حال عمومی خوبی برخوردار است. مهر