کد خبر: 75648

دسری یخ زده که با شیر و خامه درست می شود و ...

1327960186_icecream_infographic_l