کد خبر: 75661

کاهش دمای هوا در کرمان

کارشناس کشاورزی اداره کل هواشناسی کرمان از کاهش محسوس دمای هوا در کرمان خبر داد.

کرمان خبر/ مریم سلاجقه  اظهارداشت: طی روزهای اخیر شاهد افت شدید دمای هوا به خصوص در شبها و اوایل صبح در استان کرمان هستیم این پدیده به خصوص در شمال و غرب استان کرمان دیده می شود.

وی افزود: این وضعیت طی روزهای آینده نیز ادامه دارد و به همین جهت از کشاورزان می خواهیم تدابیر لازم را در خصوص جلوگیری از سرمازدگی باغها و مزارع انجام دهند.

سلاجقه گفت: استفاده از دستگاههای ایجاد مه مصنوعی، آتش زدن لاستیک و آبهای باغها و مزارع می تواند از بروز سرمازدگی جلوگیری کند.

وی وضعیت هوای کرمان در ساعات آینده را آفتابی دانست و افزود: بیشترین احتمال سرمازدگی در زمین مهتابی بودن آسمان و در ساعات شب روی می دهد.

وی همچنین با توجه به خشکسالی در استان کرمان خواستار استفاده از روشهای آبیاری مکانیزه برای جلوگیری از خسارات به مزارع در تابستان شد.