کد خبر: 75662

میرزایی:

رییس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش استان کرمان از تحصیل بیش از ۱۷ هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس استان کرمان خبر داد.

به گزارش کرمان خبر ، حسین میرزایی درنشست برنامه ریزی طرح های آموزشی ویژه دانش آموزان اتباع خارجی، بررسی ساخت مدارس ویژه دانش آموزان اتباع خارجی، توزیع فرم لباس و برنامه های سواد آموزی والدین این دانش آموزان را از موارد مطرح شده در این جلسه برشمرد.

رییس اداره مشارکت های مردمی آموزش وپرورش استان کرمان با اشاره به ساخت وآماده سازی دبستان ۱۲ کلاسه بعثت ویژه دانش آموزان اتباع خارجی در شهر کرمان گفت: این مدرسه در نیمه دوم اردیبهشت امسال افتتاح می شود.

برپایه این گزارش نشست سه جانبه بررسی پروژه های آموزشی دانش آموزان اتباع خارجی با حضور نمایندگان اداره کل اموراتباع خارجی استانداری و دفترکمیساریای عالی پناهندگان، مدیرکل  و کارشناسان آموزش و پرورش استان کرمان برگزار شد. مهر