کد خبر: 75822

سوال از ما، نظر از شما

بررس نتایج نظرسنجی کرمان خبر در واکنش به حادثه فرودگاه جده/ نزدیک به 70 درصد خواستار لغو سفره عمره شدند

کرمان خبر گزارش می دهد:

"اگر دولت عربستان سعودی ماموران خاطی خود را که به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده تعرض کردند، مجازات نکند، به نظر شما، دولت ایران چه اقدامی باید در این زمینه انجام دهد؟ "

1- لغو سفر عمره

2- اخراج کاردار عربستان از تهران

3- قطع روابط سیاسی با ریاض

 

نتایج نظرسنجی کرمان خبر در واکنش به حادثه فرودگاه جده، به شرح زیر است:

لغو سفر عمره 67%

قطع روابط سیاسی با ریاض 25%

لغو سفر عمره 8%

تحلیل نظرسنجی نشان می دهد که مردم به دنبال برخورد شدید با خاطیان و دولت عربستان است، همانگونه که بسیاری با لغو سفر عمره خود نشان دادند به سادگی نمی توان از کنار مسائلی این چنینی گذشت. کرمان خبر از همه عزیزانی که در نظر سنجی شرکت کردند تشکر می کند و خواستار آن است با نظرات خود آمار دقیقتری از واکنش شما نسبت به خبرها در اختیار ما قرار دهید.