کد خبر: 75988

در سال 93 صورت گرفت؛

معاون قضایی دادگستری استان کرمان از افزایش ۱۶ درصدی پرونده‌های سرقت در استان کرمان در سال ۹۳ خبر داد و گفت: ورودی پرونده‌ها سرقت در سال 93 به طور متوسط ساعتی ۳ فقره پرونده بوده است.

کرمان خبر/ "محمد صادق شجاعی" درباره آمار سرقت در استان کرمان گفت: ورودی پرونده‌ها با موضوع سرقت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بیشترین درصد افزایش پرونده‌های سرقت دربین حوزه‌های قضایی استان کرمان، حوزه قضایی «راور» با ۶۲ درصد رشد و بیشترین درصد کاهش مربوط به حوزه قضایی «زید آباد» با ۷۲ درصد کاهش بوده است.

این مقام قضایی اظهار کرد: طی سال ۹۳ در کل استان کرمان، ۲۷ هزار و ۹۴۰ فقره ورودی پرونده با موضوع سرقت بوده که به طور متوسط روزی ۷۶ فقره پرونده ورودی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: این رقم نشان می‌دهد که ورودی پرونده‌ها دراین سال به طور متوسط ساعتی ۳ فقره پرونده بوده است.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان گفت: در سال ۹۲ در کل استان ۲۳ هزار و ۹۹۰ فقره ورودی پرونده‌های با موضوع سرقت بوده که این رقم نسبت به ۳۶۵ روز سال، به طور متوسط روزی ۶۶ فقره پرونده ورودی را شامل می‌شود.
ایسنا