کد خبر: 76016

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: یکی از بزرگترین مزایده‌های معدنی کشور توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان برگزار شد.

کرمان خبر/ محمود اسکندری نسب  اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان، واگذاری محدوده‌های معدنی ابطال شده از طریق مزایده در سریعترین زمان به سرمایه گذاران فعال این حوزه  است که باعث توسعه سرمایه گذاری، انجام عملیات اکتشاف و پیشرفت معدنی حوزه جنوب استان خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان اظهار داشت:بر طبق اولویت‌های سازمان در این امر، در اسفند ماه سال گذشته یکی از بزرگترین مزایده‌های کشور در حوزه معادن در جنوب استان کرمان برگزار شد.

اسکندری بیان کرد: تعداد 25 محدوده معدنی در این مرحله به مزایده گذاشته شد که 35 نفر شرکت کننده و 14 نفر برنده داشت.

وی ارزش ریالی محدوده هایی که برنده داشته اند را 170 میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: این مزایده در لیست بزرگترین مزایده های معدنی انجام شده کشور قرار دارد. تسنیم

ادامه اخبار