کد خبر: 76106

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان گفت: در حال حاضر 430 روستا با جمعیت 39 هزار و 866 خانوار در استان با کمبود آب مواجه هستند.

به گزارش کرمان خبر، علی رشیدی حجم کمبود آب را 431 لیتر بر ثانیه اعلام کرد و افزود: برای رفع این مشکل اجرای 748 کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، حفر 60 حلقه چاه، خرید و بهسازی 10 چشمه و قنات و احداث شش هزار و 500 مترمکعب مخزن نیاز است.

وی گفت: 850 میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا بتوان از این بحران گذر کرد.

وی ادامه داد: در جلساتی با معاونین وزارت نیرو در خصوص مسایل و مشکلات خشکسالی این رقم اعتبار اعلام شد که امیدوار هستیم اعتبار مورد نیاز برای گذر از این بحران و همچنین مسایل و مشکلاتی که در تابستان خواهیم داشت اختصاص داده شود.

 

**آب در 119 روستا شور شده است

 

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان گفت: با توجه به اینکه کمیت آب بر کیفیت آب تاثیر می گذارد آب در 119 روستای استان شور شده و این شور بودن بیش از حد مجاز است.

وی تصریح کرد: 160 میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا بتوان منابع آب آنها را جابجا کرد.

رشیدی از وجود روستاهایی که منابع آب آنها دارای فلزات سنگین هستند نیز خبر داد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر 906 روستا با تانکر آبرسانی می شوند که با توجه به گستردگی استان و دور بودن منابع آب از روستاها در این بخش هم مسایل و مشکلاتی وجود دارد.

 

**بهره مندی 130 روستا از آب آشامیدنی تا پایان امسال

 

وی گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری 130 روستا از 721 روستای فاقد شبکه آب آشامیدنی در استان از نعمت آب بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان افزود: می بایست در برنامه پنجم 101 پروژه را با سه هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار، تکمیل می کردیم که با توجه به کمبود اعتبارات از برنامه عقب تر هستیم.

وی بیان کرد: 81 پروژه از 924 پروژه آبرسانی کشور مربوط به شرکت آبفار استان کرمان است که به سه هزار و 570 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

 

**کرمان از متوسط کشوری پایین تر است

 

رشیدی گفت: تعدادی از روستاهای استان هنوز فاقد آب هستند و کرمان در این زمینه از متوسط کشوری پایین تر است.

وی تصریح کرد: 14،4 درصد روستاهای بالای 20 خانوار فاقد آب در کشور و همچنین 17،3 درصد روستاهای کشور که کار آبرسانی به آنها سیار انجام می شود در استان کرمان هستند.

وی افزود: پنج هزار و 177 روستا در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد دو هزار و 695 روستا زیر 20 خانوار جمعیت دارند و 9 درصد روستاهای کشور در استان کرمان است.

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان گفت: هفت درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور در این استان جای گرفته اند.

وی افزود: این آمار حاکی از گستردگی و پهناوری استان کرمان و همچنین اعتبارات اندک در سالیان گذشته می باشد که بیشتر به سمت خشکسالی و کمبود آب هزینه شده است.

 

**برنامه برای بهره مندی صد درصدی روستاییان

 

رشیدی گفت: برنامه هایی برای بهره مندی صد درصد روستاییان از آب آشامیدنی سالم تعریف شده است که می توان به اتمام مجتمع های نیمه تمام با 101 پروژه اشاره کرد.

وی اظهار کرد: 81 پروژه بزرگ از این تعداد پیوست قانون شده و امیدواریم در سال های 94 و 95 بتوانیم گام مهم و موثر در ارتباط با تامین آب مجتمع های نیمه تمام برداریم.

وی با بیان این که 52 مجتمع در اولویت دوم تعریف شده اند گفت: 855 پروژه سطح 2 و سطح 1 وجود دارد و شامل روستاهایی می شود که پیش از این تامین آب شدند و اکنون با کمبود آب مواجه هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان تصریح کرد: در مجموع برای برای رسیدن به اهداف خود در این زمینه 9 هزار و 400 میلیارد ریال به نرخ امروز نیاز است.

وی به تاسیسات موجود شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان اشاره کرد و گفت: تعداد 600 حلقه چاه، 143 باب قنات و چشمه، سه هزار و 700 لیتر آب حداکثر ظرفیت تامین آب، چهار هزار و 100 کیلومتر خط انتقال، حدود 10 هزار و 820 کیلومتر شبکه توزیع از جمله تاسیسات آبرسانی به روستاهاست.

رشیدی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 236 هزار انشعاب دارد.

وی گفت: سال گذشته 54 مناقصه عمومی در استان کرمان برگزار و پیمانکاران انتخاب و کارها واگذار شد که تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.ایرنا