کد خبر: 76114

طی حکمی

طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان امیر جعفری به عنوان مشاور وی در امور جوانان منصوب شد.

کرمان خبر/ طی حکمی  از سوی محمود محمودی‌نیا مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان امیر جعفری به عنوان مشاور وی در امور جوانان معرفی شد.

جعفری کارشناس ارشد تربیت بدنی است و سابقه تدریس در دانشگاه‌های پیام نور، شهید چمران و ... را دارد، وی همچنین دبیر تربیت بدنی است و مسئولیت دبیرخانه طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان کرمان را بر عهده دارد. فارس