کد خبر: 76318

نماینده مردم کرج:

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورگفت :وزارت ارشاد دولت فعلی نسبت به دولت های قبل در ایجاد فضای بازتر در مطبوعات موفیقیت بیشتری بدست آورد و اقداماتی در زمینه آزادی افکار درسطح جامعه ایجاد کرد.

کرمان خبر/ محمد جواد کولیوند عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: عملکرد وزارت ارشاد در دولت تدبیر و امید را باید درسطح کل کشور در نظر بگیریم.

 

کولیوند گفت: با ارزیابی نقاط ضعف و قدرت وزارت ارشاد و در نظر گرفتن همه اقدامات صورت گرفته در مدت زمانی که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد، می توان نمره قبولی به وزیر ارشاد داد، البته این نمره قبولی منوط برسامان دادن به اوضاع فرهنگی و ناهنجاری های ایجاد شده درفضای کنونی جامعه است.

 

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: ورود بعضی از فرهنگ های نو ظهور در جامعه و نیز مطرح شدن بعضی از مسایلی که پیش از این جزء ناهنجاری های اجتماعی محسوب می شد را می توان به عنوان نقاط ضعف وزارت ارشاد مطرح کرد.

 

کولیوند در ادامه خاطرنشان کرد: مواردی  از قبیل تک خوانی بانوان گرچه بصورت رسمی اعلام نشد اما بصورت غیر رسمی در این دولت پایه گذاری شد که این اقدامات به عنوان نمره منفی در کارنامه وزیر ارشاد  درج می شود.

 

وی افزود: از نقاط مثبت وزارت ارشاد می توان فضا سازی فرهنگی در جامعه برای پذیرش مردم در خصوص مذاکرات هسته ای را نام برد.

 

 عضو کمیسیون شوراها تصریح کرد: افرادی که قبلا نمی توانستند در حوزه سینما و تئاترحضور داشته باشند با ایجاد فضای باز فرهنگی  و تحولات در مجموعه خانه سینما توسط وزارت ارشاد توانستند به این مهم دست یابند.

 

کولیوند در ادامه تاکید کرد: وزارت ارشاد دولت فعلی نسبت به دولت های قبل در ایجاد  فضای بازتر در مطبوعات موفیقیت بیشتری بدست آورد و اقداماتی در زمینه آزادی افکار درسطح جامعه ایجاد کرد.

 

وی اظهار داشت: در نظام اسلامی  شاخص هایی وجود دارد که نباید در مذاکرات هسته ای و یا بهبود فضای داخلی کشور نادیده گرفته شود.

 

عضو کمیسیون شوراها در ادامه گفت: وزارت ارشاد باید در تصمیم گیری ها و تبیین اهداف از افراط و تفریط بپرهیزد و در همه حال به تمام اقشار جامعه توجه داشته باشد.

 

کولیوند در پایان اظهار داشت: وزارت ارشاد در زمینه الگو سازی برای جوانان و ترویج فرهنگ صحیح ازدواج به سبک ایرانی اسلامی دچار مشکلات بسیار است که توجه لازم وزیر ارشاد در این خصوص باید افزایش یابد.دانا

ادامه اخبار