کد خبر: 77526

مهدی هاشمی یکشنبه برای تحمل مجازاتش به زندان اوین مراجعه کرد

مهدی هاشمی پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تازگی در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود یکشنبه برای تحمل مجازاتش به زندان اوین مراجعه کرد.