1- آیا مسئولین دولتی هم از خودروهای بی کیفیت استفاده می کنند؟

2- آیا فروش خودروهای چندین دهه قبل با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی آن توهین به شعور ملت نیست؟

3- خودروی بی کیفیت بخریم تا فرزندانمان یتیم بمانند؟

4- چرا تاوان بی فکری مسئولان را باید هزار خانواده داغدار بدهند؟

photo_2015-09-03_11-45-04photo_2015-09-03_11-45-13photo_2015-09-03_11-44-59photo_2015-09-03_11-44-56photo_2015-09-03_11-44-52photo_2015-09-03_11-44-49photo_2015-09-03_11-44-46photo_2015-09-03_11-43-44photo_2015-09-03_11-43-39photo_2015-09-03_11-43-36photo_2015-09-03_11-43-32photo_2015-09-03_11-43-26photo_2015-09-03_11-43-17photo_2015-09-03_11-43-22

کد خبر : 77813