کد خبر: 77964

«آیلان کردی» تنها یکی از کودکان سوری ست که در دریای مدیترانه غرق شد و جسدش را امواج دریا به ساحل آوردن

آری ...صلح یعنی کودکی به خاطر نجات جانش از دست تروریست ها، دل به تُشک نرم موج های دریا بدهد و در آغوش گرم ساحل آرام بخوابد...