کد خبر: 79177

طی حکمی از سوی دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی جابر خدری به عنوان دبیر حزب جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و مسئول دبیران شهرستان های استان کرمان منصوب شد.

به گزارش کرمان خبر به نقل از سیرجان خبر،طی حکمی از سوی دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی جابر خدری به عنوان دبیر حزب جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و مسئول دبیران شهرستان های استان کرمان منصوب شد.

جابر خدری گفت: در شرایط امروز لازم است تمامی احزاب اصولگرا به صورت قانونمند و سیستمی با تعامل منطقی در قالب شورای دبیران احزاب همسو در کنار یکدیگر قرار گیرند.

دبیر جمعیت حامیان انقلاب اسلامی افزود: جمعیت حامیان انقلاب اسلامی با همکاری شورای همگرایی اصولگرایان در دو حلقه شناسایی و تعیین نامزدهای انتخاباتی فعالیت می نماید.