کد خبر: 79290

برجام به عنوان یک سند قانونی که فرایند های لازم را در کشور ما طی کرده است مسلما لازم الاجر است وقرار هم نیست ایران خلاف واقع عمل کند واین مسئله را نقض کند.

محمدعلی عسکری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه باهنر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری کرمان خبر در خصوص تخلیه قلب راکتور اراک گفت: برجام به عنوان یک سند قانونی که فرایند های لازم را در کشور ما طی کرده است مسلما لازم الاجر است وقرار هم نیست ایران خلاف واقع عمل کند واین مسئله را نقض کند.

وی افزود:با توجه به همه نظرات منتقدین برجام  اجرایی شدن ان لازم است ،اما واقعیت این است که نگاه غربی ها به برجام  ظاهرا هیچ سنخیتی با نگاه دولت ایران به برجام نداردو این تفاوت نگاه منشا گرفته از تفاوت تحلیل ها است ودر واقع نگاه ایران باتوجه به داده ها وتحلیل های  ایرانی به برجام نگاه به یک سند حیاتی لازم الاجرا است و درمقابل غربی ها نگاه زورگویانه به برجام دارند که کسی که در مقابلشان ایستدگی کند را می خواهند رام کنند .

وی در ادامه تصریح کرد:باتوجه به اقدام اخیر ایران در عمل به تعهدات خود وتخلیه قلب راکتور اراک ،سخنگوی کاخ سفید صراحتا اعلام کرده است که تازمانی که ایران بخش عمده برنامه اتمی اش را از بین نبرد تخفیفی در تحریم ها علیه ایران لحاظ نخواهد شدودرگفته هایش از تخفیف در تحریم ها علیه ایران استفاده کرده است که کاملا مغایر توافقات صورت گرفته در برجام تحت عنوان لغو کلیه تحریم ها علیه ایران است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه باهنرعنوان کرد:با توجه به صحبت های اعضای دولت وبه ویژه رئیس جمهور محتمل براین است که دولت ایران پیش از انعقاد سند باز سازی راکتور اراک  اقدام به تخلیه قلب راکتور اراک کرده است علیرغم اینکه هنوز زمان اجرایی شدن دقیق برجام مشخص نیست وممکن است همانند وعده های گذشته طرفین این چند روز ها به چند ماه تبدیل شود وتعهدات مختلفی از سوی غربی ها نقض شود.

 عسکری تخلیه قلب راکتور اراک را خطایی بزرگ دانست وگفت: این خطای بزرگ ممکن است منجر به عقب افتادن چندساله برنامه هسته ای ایران درصورت عدم تعهد طرف مقابل باشد.

وی در پایان با اشاره به صحبت های حسن روحانی رئیس جمهور در افتتاحیه دوفاز عظیم وکاملا ایرانی در پارس جنوبی گفت:متاسفانه اقای روحانی در صحبت های روز گذشته خود به جای اینکه نگاه واتکای صحبت هایشان به این توانمندی داخلی باشد و از آن به عنوان یک پوئن مثبت در افزایش قدرت  چانه زنی ایران وتعامل با قدرت های غربی استفاده کند ان را تبدیل به نقطه ضعفی کرده است که چالشی خواهد با جریان های سیاسی داخلی خواهد بود که به نوعی شاید طرح این مسائل ترجیح دادن منافع حزبی برمنافع ملی خواهد بود.