کد خبر: 79395

26 دیماه در وین به عنوان روز اجرای برجام و رفع تحریم های هسته ای علیه ایران اعلام شد.

به گزارش کرمان خبر به نقل از فرهنگ نیوز؛26 دیماه در وین به عنوان روز اجرای برجام و رفع تحریم های هسته ای علیه ایران اعلام شد. در این روز تحریم های هسته ای غرب و سازمان ملل علیه ایران به حالت تعلیق در آمد. در دو سال و نیم گذشته دولت یازدهم، گشایش اقتصادی و رونق آن پس از مذاکرات و رفع تحریم ها را وعده داده است. وعده های که مردم کماکان به انتظار به بار نشستن آنها هستند تا نتیجه آن را در زندگی روزمره خود نیز ببینند.
 

ادامه اخبار