کد خبر: 79395

26 دیماه در وین به عنوان روز اجرای برجام و رفع تحریم های هسته ای علیه ایران اعلام شد.

به گزارش کرمان خبر به نقل از فرهنگ نیوز؛26 دیماه در وین به عنوان روز اجرای برجام و رفع تحریم های هسته ای علیه ایران اعلام شد. در این روز تحریم های هسته ای غرب و سازمان ملل علیه ایران به حالت تعلیق در آمد. در دو سال و نیم گذشته دولت یازدهم، گشایش اقتصادی و رونق آن پس از مذاکرات و رفع تحریم ها را وعده داده است. وعده های که مردم کماکان به انتظار به بار نشستن آنها هستند تا نتیجه آن را در زندگی روزمره خود نیز ببینند.