کد خبر: 79482

بر اساس تصویب هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک قرار شد مدال‌آوران ریو 2016 در کمیته ملی المپیک استخدام شوند.

جلسه امروز هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک در حالی برگزار شد که مصوبات مختلفی را به دنبال داشت که یکی از این موارد این است که مدال‌آوران المپیک ریو می‌توانند در کمیته ملی المپیک استخدام شوند.

شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک با اعلام این خبر گفت: برای قدردانی از مدال‌آوران و ایجاد انگیزه برای تضمین آینده آنها قرار شد مدال‌آوران المپیک 2016 به استخدام کمیته ملی المپیک در بیایند.

به گزارش فارس، این موضوع فقط مربوط به مدال‌آوران المپیک ریو است و صحبتی در خصوص بازی‌های دیگر نشده است.